Умови використання сервісу BitFaktura

Дані умови використання сервісу складають положення про надання електронних послуг у значенні Закону від 18 липня 2002 р. Про надання електронних послуг (Журнал законів 2002 р. № 144, ст. 1204) та визначають правила надання послуг через Веб-сайт або Сервіс та інші домени, із зазначенням окремих частин Сервісу, а також Мобільного Додатку.

Основні поняття

 1. Оператор Сервісу - Fakturownia sp.z o.o. зі штаб-квартирою у Варшаві, вул. Юліана Смуліковського 6/8, 00-389 Варшава, внесена до Реєстру підприємців, який веде Окружний суд столиці Варшава, XIII Комерційний відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000572426, NIP PL5213704420;
 2. Сервіс - веб-сервіс, доступний в Інтернеті за основною адресою https://app.bitfaktura.com.ua , що надає можливість отримати доступ до Послуг;
 3. Вітрина - веб-сайт розміщений в Інтернеті за основною адресою https://bitfaktura.com.ua ;
 4. Мобільний Додаток - версія Сервісу, що надається Оператором Сервісу як мобільний додаток у Google Play та Apple AppStore під назвою BitFaktura;
 5. Послуга - це послуга, що надається у рамках Сервісу;
 6. Бухгалтерські Звіти - звіти та документи, що пропонуються Сервісом: запис продажу ПДВ, запис закупівлі ПДВ, Уніфіковані Контрольні Файли, звіти та інвентарні документи, а також звіти, доступні в рамках функції "Бухгалтерія онлайн", включеної в Тарифи;
 7. Користувач - суб'єкт, що має принаймні обмежену правоздатність, який відвідує Вітрину або розміщує замовлення із зазначенням умов Угоди, згідно з якими Сторони повинні будуть надавати послуги, що виникають з цієї Угоди;
 8. Угода - договір про надання Послуг на постійній основі, що вираховується циклічно у відновлюваний Розрахунковий Період;
 9. Підписка - плата, що вноситься Користувачем за надання Послуг Оператором Сервісу у визначений Розрахунковий Період;
 10. Тарифний План - пакет доступних функцій у рамках Послуги, що надається Оператором Сервісу, яку обирає Користувач;
 11. Пробний Період - тридцятиденний, вільний від оплат період, що надається Користувачу на ознайомлення з функціональністю Сервісу, відлічується від дати реєстрації та створення акаунта на Сервісі;
 12. Розрахунковий Період - період одного року або інший розрахунковий період для Послуг, що надаються на основі передплати;
 13. Тарифи - поточні Тарифи, доступні в Інтернеті за адресою https://bitfaktura.com.ua/taryfy , що містять перелік доступних Послуг, пропонованих Сервісом, та їх ціни;
 14. Положення - Положення Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальні положення про захист даних).

Укладення угоди та використання Сервісу

§1 Створення акаунта Користувача у Сервісі

1.Для укладення Угоди про надання Послуг необхідно обов'язково зареєструватися та створити у Сервісі індивідуальний акаунт Користувача.

2.Користувач може створити акаунт за допомогою функції реєстрації на веб-сторінці Сервісу або через Мобільний Додаток.

3.Створюючи акаунт, Користувач приймає Умови використання Сервісу.

4.Момент реєстрації, що складається з введення Користувачем адреси електронної пошти, пароля та натискання кнопки «Зареєструватись», визнається Оператором Сервісу як прийняття Користувачем пропозиції, представленої на веб-сайті www.bitfaktura.com.ua/taryfy, і є моментом укладення Сторонами Угоди про надання послуг, зміст якої регулюється цими Умовами використання.

5.Користувач зобов’язаний надати дійсну електронну адресу (e-mail) під час реєстрації, щоб надіслати йому посилання на активацію акаунта.

6.Користувач зобов’язаний перевірити правильність електронної адреси (e-mail), наданої в процесі реєстрації. У разі відсутності перевірки протягом 14 (словами: чотирнадцяти) днів з дня реєстрації, Оператор Сервісу залишає за собою право обмежувати функціональність акаунта до перевірки правильності адреси e-mail.

§2 Пробний Період

1.Після створення акаунта Користувач має право безкоштовно отримати тридцять днів доступу до всіх функцій Сервісу для ознайомлення, запропонованими в окремих тарифних планах підписки Сервісу.

2.Тарифний План активний після створення акаунта, відповідає плану, обраному Користувачем під час реєстрації та визначений кнопкою, що перенаправляє на форму реєстрації.

3.Протягом Пробного Періоду Користувач може вільно перемикатися між Тарифними Планами. Активація функції вищих планів перемикає Користувача на вищий план. Щоб перейти на нижчий план, потрібно дезактивувати функції, що перевищують вибраний Тарифний План, відповідно до переліку функцій у Тарифах.

4.Після закінчення тридцятиденного безкоштовного Пробного Періоду Сервіс проінформує Користувача про правила користування Сервісом стосовно протестованого на даний момент Тарифного Плану в акаунті. Користувач буде проінформований про можливість внесення плати за підписку, щоб підтримувати доступ до повної функціональності акаунта у вибраному Тарифному Плані або змінити План на інший.

§3 Безкоштовний акаунт

1.Користувач може використовувати безкоштовну версію Сервісу, зазначену у Тарифах під назвою Micro.

2.Час використання версії Micro не обмежується.

3.Використання Тарифного Плану Micro обмежується протягом місяця відповідно до обмежень, зазначених у Тарифах.

4.Документи підраховуються під час збереження, а видалення документів, виставлених через Сервіс у Тарифному Плані Micro, не поновлює місячний ліміт документів, зазначений у Тарифах.

5.Кількість документів, визначена місячним лімітом для Тарифного Плану Micro, не використана в конкретному місяці, не накопичується.

6.Місяць розуміється як календарний місяць.

7.Користувач може в будь-який час змінити Тарифний План з Micro на будь-який інший обраний платний план.

8.Користувач має право будь-коли змінити платну версію Сервісу на безкоштовну версію Micro; через можливу зміну Користувач не має права на компенсацію за невикористану частину Підписки.

§4 Зміна Тарифного Плану

1.Користувач може в будь-який час змінити Тарифний План з того, що використовується зараз, на інший платний план.

2.Зміна Тарифного Плану з вищого на нижчий пов'язана з обмеженням функціональності акаунта відповідно до Тарифів.

3.Обмеження функціональності акаунта може призвести до відсутності доступу до деяких даних, збережених у акаунті Користувача.

4.Оператор Сервісу не несе відповідальності за можливі втрати даних, спричинені зміною Тарифного Плану з вищого на нижчий.

5.Якщо Користувач вносить зміни, визначені пунктом 2 §4, що поводують перевищення лімітів, визначених у Тарифах, з метою подальшого доступу до функціональності акаунта, Користувач зобов’язаний адаптувати акаунт до лімітів відповідно до Тарифів. Користувач може це зробити, деактивувавши відповідні елементи в Сервісі. До цього часу функціональність акаунта буде заблокована.

§5 Платна Підписка

1.Тарифний План обирається Користувачем, і Оператор Сервісу, без рішення Користувача придбати платний план, не стягуватиме з нього жодних зборів за користування Сервісом.

2.Для придбання платної Послуги, запропонованої Оператором Сервісу, Користувач зазначає обраний варіант Підписки на своєму акаунті, а потім визначає, чи слід виставляти податкову накладну за надані Послуги. Користувач зобов’язаний надати правильні дані, необхідні для виставлення податкової накладної, включаючи ІПН. Іноземний Користувач, який має європейський ІПН, зобов'язаний заповнити дані своєї фірми включаючи цей ІПН.

3.В разі вибору Послуги у платній опції, Користувач зобов’язаний сплатити суму, зазначену у формі оплати. Сума, зазначена у формі оплати, відповідає сумі, зазначеній у Тарифах, але може бути зменшена на суму знижки, обумовленої за рахунок тривалості сплаченої Підписки, та на суму знижки, яка обумовлена рекламними кампаніями, проведеними Оператором Сервісу або суб'єктами, що співпрацюють з ним.

4.Знижка, надана Користувачеві через тривалість Підписки, може поєднуватися лише з однією знижкою, наданою Користувачеві у зв'язку з випадковими рекламними акціями, що проводяться Оператором Сервісу або суб'єктами, що співпрацюють з ним.

5.Знижки, надані Користувачу за рахунок окремо проведених Оператором Сервісу або суб'єктами, що співпрацюють з ним, періодичних рекламних кампаній не накопичуються.

6.Знижка, надана Користувачеві внаслідок рекламних кампаній, що проводяться Оператором Сервісу та суб'єктами, що співпрацюють з ним, може бути використана Користувачем шляхом введення промокоду у формі оплати. Невикористана знижка не переходить на платежі, здійснені в наступні Розрахункові Періоди, і Користувач не має права на будь-яку фінансову компенсацію або продовження підписки через невикористану знижку.

7.Користувач, бажаючи отримати доступ до функції, яка не відображається в Тарифному Плані, придбаному або використаному Користувачем, зобов’язаний змінити план підписки на вищий відповідно до Тарифів.

8.Послуга буде доступна після підтвердження зарахування коштів на рахунок Оператора Сервісу. Користувач отримає автоматичне повідомлення про активацію Послуги разом із посиланням на рахунок-фактуру на адресу e-mail, присвоєну його акаунту.

9.Якщо Користувач обрав платіжну картку як платіжний засіб, розірвання угоди можливе протягом 14 (словами: чотирнадцять) днів до закінчення оплаченого Розрахункового Періоду, інакше послуга буде автоматично продовжена на наступний період підписки відповідно до поточного Тарифного Плану.

10.За 14 (словами: чотирнадцять) днів до закінчення Розрахункового Періоду Сервіс надсилає Користувачу інформацію про можливість збереження повноцінної функціональності акаунта, що використовується. Це повідомлення (із прикріпленим рахунком-проформою) являє собою пропозицію, представлену Користувачу Оператором Сервісу щодо можливості продовження використання існуючої Послуги.

11.У рамках плану Enterprise, Користувач може придбати пакет програмувальних годин у Оператора Сервісу та замовити персоналізовані функції для доповнення наданої Послуги. Оператор Сервісу залишає за собою право відхилити запропоновані рішення, якщо вони не вписуються в цільове призначення Сервісу, вказане Оператором Сервісу. Крім того, Оператор Сервісу залишає за собою право надавати всім Користувачам Сервісу доступ до функцій, виконання яких було доручен Користувачем у пакеті годин програмування.

§6 Платежі

1.Податкова накладна видається після здійснення платежу Користувачем із вказуванням даних, зазначених Користувачем у формі оплати при здійсненні платежу.

2.У разі неправдивості вказаних Користувачем даних покупця, використовуваних для виставлення податкової накладної, Користувач зобов’язаний надати Оператору Сервісу коригуючу записку.

3.Доставкою податкової накладної, надісланої на електронну адресу Користувача (власника акаунта), вважається отримання повідомлення, що містить податкову накладну, на поштовий сервер Користувача.

4.Будь-які додаткові витрати за послуги третім особам, зокрема ті, які пов'язані з виконанням платежів, несе Користувач.

5.Днем платежу є дата зарахування суми на банківський рахунок Оператора Сервісу.

6.Видалення нижнього колонтитулу "Створено у BitFaktura.com.ua" оплачується в розмірі 20% від базової ціни вибраного Тарифного Плану. Якщо ви не використовуєте платне видалення нижнього колонтитулу, воно розглядається як невід'ємний елемент Сервісу. Можливості видалення нижнього колонтитулу не мають Користувачі, які використовують версію Micro Сервісу та акаунти, що діють в рамках Модуля Бухгалтерія.

7.Оператор Сервісу залишає за собою право змінювати Тарифи.

§ 7 Термін дії угоди та її розірвання

1.Угода, складена між Оператором Сервісу та Користувачем, укладається в момент створення акаунта на Сервісі та продовжується до його припинення, а також коли в акаунті Тарифний План буде змінено без необхідності окремих декларацій волі Сторін.

2.Угода про надання послуг може бути розірвана Користувачем у письмовій формі в будь-який час з будь-якої причини.

3.Угода про надання послуг може бути розірвана без попередження Оператором Сервісу у таких випадках:

 1. Користувач істотно порушив положення цієї Угоди;
 2. Користувач діяв на шкоду Оператору Сервісу, інших Користувачів Сервісу чи Інтернету;
 3. Користувач використав акаунт в Сервісі всупереч його призначення та обсягу функцій, які передбачені обраним та сплаченим ним Тарифним Планом;
 4. Користувач діяв протиправно чи вживав дій, що загрожують безпеці даних в Сервісі.

4.У ситуаціях, описаних в §7 пункт 2, §7 пункт 3 і §12 пункт 7, Користувач не має права на відшкодування витрат по оплаті послуг.

5.Видалити акаунт в Сервісі може тільки Користувач, який є власником акаунта. Щоб зробити це, потрібно скористатися функцією  Сервісу «Видалити акаунт». Після використання цієї функції власник акаунта зобов'язаний підтвердити рішення про видалення акаунта. Після підтвердження видалення акаунта він буде деактивований протягом 7 (словами: семи) днів. У цей період можливість використання функцій Сервісу буде заблокована; Однак Власник акаунта збереже можливість відновити функціональність акаунта протягом 7 (словами: семи) днів з дати його деактивації. Для відновлення активності акаунта власник зобов’язаний використати посилання, надіслане йому електронною поштою Оператором Сервісу, або використати функцію Сервісу "Відновити активність акаунта", видиму після входу в обліковий запис. Під час періоду деактивації акаунта Користувач може увійти до облікового запису, використовуючи існуючі логін та пароль. Після закінчення 7 (словами: семи) днів, якщо власник акаунта не скористається опцією відновлення функціональності акаунта, він буде автоматично видалений - без можливості відновлення даних, призначених для облікового запису.

Оператор Сервісу не несе відповідальності за можливу втрату даних, викликану видаленням акаунта Користувачем.

§8 Звіти бухгалтерського обліку

1.Звіти бухгалтерського обліку надаються Користувачеві відповідно до його Тарифного Плану. Доступність Звітів бухгалтерського обліку в окремих Тарифних Планах регулюється Тарифами.

2.Обсяг даних, що обробляються Звітами бухгалтерського обліку, залежить від функцій, активованих Користувачем у рамках його Тарифного Плану.

3.Звіти бухгалтерського обліку - це ілюстративні звіти, а представлені розрахунки базуються на даних, введених Користувачем до Сервісу.

4.Відповідальність за правильність введених даних на Сервіс несе Користувач.

5.Оператор Сервісу не контролює спосіб та тип введення даних Користувачем, тому він не несе відповідальності, якщо Користувач подає Податковій службі неправильно сформований Звіт бухгалтерського обліку.

§9 Мобільний Додаток

1.Мобільний Додаток BitFaktura доступний для завантаження в інтернет-магазинах Google Play або Apple App Store.

2.Для використання Мобільного Додатка потрібен мобільний пристрій із встановленою операційною системою Android або iOS та доступ до Інтернету. Мінімальна версія програмного забезпечення доступна в описі Додатки на сторінці магазину.

3.Завантаження Додатку з магазинів, зазначених у §9 пункт 1 цих Умов використання, є безкоштовним.

4.Послуги, що надаються через Мобільний Додаток, зокрема включають:

 1. доступ до переліку виставлених документів;
 2. доступ до базових статистик акаунта;
 3. можливість виставлення документів про доходи;
 4. можливість виставлення документів про витрати.

5.Обсяг доступу до функцій, пропонованих Мобільним Додатком, може відрізнятися від обсягу доступних функцій Сервісу відповідно до діючих Тарифів в поточному Тарифному Плані Користувача. Для доступу до повної функціональності Сервісу, що відповідає Тарифному Плану, придбаному Користувачем, Користувач повинен увійти до свого акаунта у Сервісі через веб-браузер.

6.В рамках Мобільного Додатку Користувач може зареєструватися, створивши новий акаунт або використовувати акаунт, створений раніше в Сервісі.

7.Акаунт Користувача, доступний у Сервісі у версії веб-браузера та в Мобільному Додатку - це той самий акаунт, і вхід до нього за допомогою Мобільного Додатка здійснюється за допомогою того ж логіна та пароля.

8.Користувач може відмовитися від використання Мобільного Додатку шляхом його видалення, що не передбачає видалення даних акаунта у стандартній версії Сервісу.

9.Для видалення акаунта у Сервісі Користувач зобов’язаний скористатися процедурою, описаною в §7 пункт 5 цих Умов використання.

10.Вартість передачі даних, необхідної для завантаження, запуску та використання Мобільного Додатку, покривається Користувачем самостійно відповідно до договору, укладеного ним із зовнішніми постачальниками послуг Інтернету.

11.Мобільний Додаток є предметом права власності Оператора Сервісу. Усі представлені в ньому графічні елементи, логотипи, торговельні марки та інтерфейс захищені законом.

12.Користувачі зобов’язані користуватися Мобільним Додатком таким чином, що відповідає цим Умовам використання, положенням магазинів, з яких він завантажений, та чинному законодавству.

§10 Технічні вимоги

Для забезпечення належного функціонування Послуг, необхідно мати доступ до Інтернету та встановити Користувачем веб-браузер, наприклад: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Edge з рекомендацією, щоб вони були останніми стабільними версіями цих браузерів.

§11 Оновлення Сервісу

1.Оновлення Сервісу надаються Користувачу безкоштовно.

2.Нові функції надаються Оператором Сервісу у всіх або у вибраних Оператором Сервісу Тарифних Планах.

3.Оновлення Сервісу можуть внести зміни в його функціонування; Оператор Сервісу інформує Користувача про суттєві зміни електронною поштою, в інформаційному бюлетені, на підсторінці Бази Знань або на підсторінці Блог, де описані нові функції Сервісу.

4.Обов'язок Користувача, полягає у тому, щоб переконатися, що виставлені документи та звіти є правильними.

5.Пропозиції щодо нових оновлень та функцій Користувач може надсилати на форум пропозицій чи електронною поштою на адресу info@bitfaktura.com.ua.

6.Оновлення Сервісу здійснюватимуться відповідно до цілей Сервісу та плану його розвитку, прийнятого Оператором Сервісу.

§12 Загальні обов’язки Сторін

1.Сервіс доступний Користувачам цілодобово. Оператор Сервісу залишає за собою право на короткі перерви, що виникають внаслідок періодичного обслуговування Сервісу або спричинені випадковими подіями.

2.Оператор Сервісу зобов'язується негайно виправити будь-які дефекти чи збої, які перешкоджають доступу до Сервісу. Якщо повідомлені несправності або збої не будуть усунені протягом більше 7 (словами: семи) днів, Користувач може розірвати Угоду негайно.

3.Користуючись Послугою, Користувач погоджується отримувати податкові накладні від Оператора Сервісу в електронному вигляді, відповідно до ст. 106n п. 1 Закону від 11 березня 2004 р. (Журнал законів 2004 р. № 54, пункт 535) про податок на товари та послуги.

4.Оператор Сервісу надає можливість Користувачу надсилати рахунки-фактури в електронній версії. Користувачі заявляють, що отримали від своїх підрядників відповідну згоду на отримання рахунка-фактури в електронному вигляді у розумінні ст. 106n п. 1 Закону від 11 березня 2004 р. про податок на товари та послуги.

5.Користувач зобов'язується користуватися Послугами, не порушуючи прав третіх осіб (особисті права, авторські права), пристойності та закону.

6.Користувач є власником всього контенту, введеного за допомогою Послуги на Сервіс чи Вітрину, за який Оператор Сервісу не несе жодної відповідальності. Всю відповідальність, що випливає із законодавчих положень щодо публікації контенту Користувачем Сервісу, несе Користувач.

7.У разі отримання повідомлення про неправомірний характер даних, розміщених Користувачем на Сервісі, Оператор Сервісу має право, відповідно до ст. 14 Закону від 18 липня 2002 р. Про надання електронних послуг, до запобігання доступу до даних Користувача. У цьому випадку Користувача буде повідомлено про блокування акаунта.

8.Оператор Сервісу залишає за собою право видаляти вибраний контент, введений Користувачем на Вітрині або її підсторінках.

9.Оператор Сервісу не несе відповідальності за збитки внаслідок:

 1. перерв у наданні Послуги або недоступності Сервісу незалежних від Оператора Сервісу або внаслідок подій, яких Оператор Сервісу не міг передбачити;
 2. неправильного функціонування Сервісу, що не є виною Оператора Сервісу, наприклад, помилки в телекомунікаційній мережі;
 3. доступу до акаунта Користувача сторонніми особами;
 4. незнання або невиконання Користувачем цих Умов використання;
 5. небезпек, пов'язаних із використанням мережі: хакерських атак, вірусів, що заражають систему, або подібних ситуацій.

10.Загальна відповідальність Оператора Сервісу перед Користувачем у кожному випадку обмежується сумою платежів, здійснених за останні три роки, які Користувач сплатив Оператору Сервісу за надання послуг.

Положення про доручення обробки даних

§13 Доручення обробки даних

1.Користувач, будучи адміністратором даних, внесених до Сервісу із збірки "Довірені дані", доручає Оператору Сервіса, відповідно до ст. 28 Положення, як суб'єкта обробки персональні дані у тій мірі, яка відповідає та обрана Користувачем для цієї збірки, відповідно до обсягу, визначеного пунктом 2 §13, та на принципах і цілях, визначених пунктом 3 §13 цих Умов використання.

2.Обсяг даних зі збірки "Довірені дані" включає дані підрядників адміністратора, які є звичайними даними, зокрема: Ім'я, Прізвище, Податковий ідентифікаційний номер або номер PESEL та дані працівників адміністратора, які є звичайними даними, і зокрема: Електронна адреса, Ім'я, Прізвище, Функція у сервісі, Призначений Відділ Фірми.

3.Доручення обробки персональних даних за цією Угодою відбувається лише з метою та обсягом Послуг.

4.Обробка доручених персональних даних відбувається з боку Оператора Системи за допомогою ІТ-систем.

5.Оператор Сервісу обробляє дані, доручені на обробку, протягом періоду надання Послуги, тобто з моменту створення акаунта в Сервісі до 30 (словами: тридцяти) днів після видалення акаунта Користувача у Сервісі. Період тридцяти днів обробки даних пов'язаний із існуванням резервного копіювання Сервісу, завдяки якому Оператор Сервісу надає можливість підтримувати цілісність даних під час надання Послуги. Термін обробки даних може бути довшим, якщо українське законодавство накладає таке зобов'язання на Оператора Сервісу.

6.Після завершення надання Послуг, пов’язаних з обробкою, Оператор Сервісу, залежно від рішення адміністратора, видаляє або повертає всі його персональні дані та видаляє всі існуючі їх копії, тільки якщо законодавство не вимагає збереження персональних даних.

7.Оператор Сервісу зобов’язується, в рамках своєї організації, обробляти довірені дані з особливою ретельністю, відповідно до Положень та інших загальноприйнятих законів, що захищають права суб’єктів даних, зокрема, шляхом використання відповідних технічних та організаційних заходів, що забезпечують захист оброблення персональних даних, адекватних до ризиків, пов'язаних з обробкою персональних даних, зазначених у ст. 32 Положення.

8.Оператор Сервісу зобов’язується дозволити обробку персональних даних всім особам, які оброблятимуть довірені дані з метою імплементації цієї Угоди, та зобов’язує їх зберігати конфіденційність (згадану у п.3 ст. 28 п. b Положень) даних, що обробляються, протягом працевлаштування їх Оператором Сервісу, а також після припинення роботи.

9.Враховуючи характер обробки, наскільки це можливо, Оператор Сервісу буде допомагати Користувачу в управлінні даними в необхідному обсязі за допомогою відповідних технічних та організаційних заходів, виконати зобов’язання відповідати на запити суб’єкта даних під час здійснення його прав, викладених у главі III Положень та , враховуючи характер обробки та доступну йому інформацію, буде домагати адміністратору виконувати зобов’язання, викладені у ст. 32-36 Положень.

10.Оператор Сервісу, виявивши порушення захисту персональних даних, без зайвих затримок повідомляє про це Адміністратору.

11.Згідно ст.28 р.3 п. h Положень Користувач, який є адміністратором даних, довірених Оператору Сервісу, має право перевірити, чи відповідають засоби, використовувані Оператором Сервісу для обробки та захисту довірених персональних даних, положенням угоди. Право на зазначену перевірку може бути здійснено протягом робочого часу Оператора Сервісу, тобто з понеділка по п’ятницю в годинах 9:00 - 17:00, виключаючи державні свята, та має бути надіслане повідомлення про намір здійснити перевірку мінімум за 7 днів. Під час контролю Оператор Сервісу надасть Користувачу, що адмініструє довірені дані, всю інформацію, необхідну для підтвердження дотримання зобов’язань, передбачених ст.28 Положень.

12.У разі виявлення недоліків під час перевірок, Оператор Сервісу зобов'язується усунути їх протягом строку, визначеного Адміністратором даних, не довше 14 (словами: чотирнадцять) днів.

13.Адміністратор даних може негайно розірвати цю Угоду, якщо Оператор Сервісу, незважаючи на зобов’язання усунути недоліки, виявлені під час перевірки, не усуне їх у встановлений строк або обробить персональні дані способом, що не відповідає цим Умовам використання.

14.Оператор Сервісу доручає персональні дані, на які поширюється ця Угода, для подальшої обробки зовнішнім суб’єктам в межах Європейського Економічного Простору та, відповідно до п.1 ст.45 Положень, для юридичних осіб у третіх країнах або міжнародної організації, лише якщо Комісія визнає, що третій країні, території чи конкретному сектору або секторам в цій третій країні або відповідній міжнародній організації, забезпечують належний рівень захисту. Дані довіряються лише для мети та обсягу виконання цієї Угоди, на які Оператор Сервісу отримує згоду Адміністратора.

15.Оператор Сервісу підписав Договір на доручення обробки персональних даних із суб’єктами, зазначеними у §13 п.14 цих Умов використання.

16.Передача довірених даних третій країні або міжнародній організації, якщо Комісія не виявить, що ця третя країна, територія або конкретний сектор або сектори в цій третій країні, або відповідна міжнародна організація, забезпечують належний рівень захисту, може відбуватися лише за документально підтвердженою інструкцією Адміністратора даних, за винятком випадків, коли обов'язок щодо надання даних покладається на Оператора Сервісу законодавством. У цьому випадку перед початком обробки Оператор Сервісу повідомляє Адміністратора даних про це юридичне зобов’язання за умови, що цей закон не забороняє надання такої інформації через важливий суспільний інтерес.

§14 Суб'єкт, який оброблює дані

Суб'єкт, відповідальний за обробку персональних даних:

Fakturownia Sp. z o. o. з офісом у Варшаві

вул. Юліана Смуликовського 6/8

00-389 Варшава

Польща

Політика конфіденційності та файлів Cookies

§15 Обсяг даних та момент їх збору

1.Під час реєстрації та створення акаунта в Сервісі, Користувача просять надати дані. Дані, надані під час реєстрації, - це дані щодо обслуговування акаунта на Сервісі, тобто адреса електронної пошти Користувача, логін (створений на основі електронної адреси Користувача) та пароль. Наступні дані можуть бути введені на Сервіс добровільно.

 • Назва фірми;
 • Ім’я;
 • Прізвище;
 • ІПН або PESEL.

2.Оператор Сервісу використовує додаткові дані, які можуть надаватися Користувачем або його пристроєм з метою надання комплексних послуг та гарантування доступу до пропонованих функцій Сервісу у веб-браузері та Мобільному Додатку.

3.Оператор Сервісу обробляє дані, зібрані в процесі взаємодії пристрою Користувача з браузером, які це дані описано в §20 Політика файлів Cookies та піксельні теги.

4.Час обробки даних Користувача та даних акаунта Оператором Сервісу не перевищує необхідного, забезпечуючи правильне надання Послуги, тобто з моменту створення акаунта на Сервісі до 30 (словами: тридцять) днів після видалення акаунта Користувача на Сервісі. Період тридцяти днів обробки даних пов'язаний із існуванням резервного копіювання Сервісу, завдяки якому Оператор Сервісу надає можливість підтримувати інтегральність даних під час надання Послуги. Термін обробки даних може бути довшим, якщо українське законодавство чи законодавство ЄС накладають таке зобов'язання на Оператора Сервісу.

5.Під час налаштування акаунта на Сервісі та використання Вітрини чи Сервісу Оператор Сервісу інформує Користувачів про збір та використання даних. За необхідності, Користувача просять погодитись із зазначеними діями Оператора Сервісу.

§16 Мета обробки даних

1.Дані, зібрані Оператором Сервісу під час користування Вітриною, Севісом або Мобільним Додатком, обробляються для наступного обсягу та цілей:

 • Надання Послуги - дані Користувача будуть оброблятися з метою забезпечення належного функціонування Послуги, для цілей виставлення рахунків за Підписку та надсилання документів, посилань для підтвердження, повідомлень, що дозволяють отримати доступ до Сервісу та системних сповіщень.
 • Контакт із службою обслуговування клієнтів та надання технічної підтримки - дані Користувача будуть використовуватися для зв’язку із клієнтом та надання технічної підтримки. Під час обслуговування клієнтів та надання технічної підтримки Оператор Сервісу може використовувати доступ до всіх даних на вкладці "Налаштування", серед інших: даних про налаштування акаунта, даних фірм та відділів, вибраного Тарифного Плану, Розрахункового Періоду, а також рахунків-фактур, виставлених Оператором Сервісу для Користувача, платежів, інформації про браузер, інтеграції, маркера API, діяльності Користувача, дані з акаунта Користувача або дані про партнерські програми. Користувач може додатково надати для технічної підтримки Системи доступ до довірених даних, тобто закладок: Доходи, Витрати, Клієнти, Продукти/Склади, Платежі, Звіти, Імпорт.
 • Операції з виставленням рахунків-фактур та ведення обліку і бізнесу - дані Користувача будуть використані для виставлення рахунків-фактур за придбану Послугу. Дані будуть оброблятися з метою архівації документів протягом періоду, відповідного до положень українського законодавства, включаючи Положення. Ці дані будуть зберігатися належним чином та захищені від несанкціонованих змін, несанкціонованого розповсюдження, пошкодження чи знищення. Дані можуть бути використані для виконання функцій аудиту та для інших внутрішніх потреб, таких як діагностика технічних проблем та адміністрування Сервісу і Мобільного Додатку.
 • Відправлення інформації про Послугу та комерційної інформації та інші цілі, пов’язані з просуванням - дані Користувача будуть використовуватися для надсилання інформації про Послугу: запроваджених нових функціях та інтеграції Сервісу, інформації про правові зміни, системні зміни та відправлення комерційної інформації, інформування Користувача про поточні знижки та рекламні кампанії на Сервісі, а також інформування про рішення суб'єктів, що співпрацюють з Оператором Сервісу. Оператор Сервісу може використовувати дані для персоналізації сповіщень про послуги, які можуть зацікавити Користувача. Користувач має всі права щодо своїх даних, зазначених у Положенні. Для здійснення своїх прав Користувач повинен звернутися до Оператора Сервісу, використовуючи контактні дані, зазначені в §18 або §19 цих Умов використання. У випадках, коли відповідно до закону, Оператору Сервісу потрібно отримати дозвіл на надсилання кореспонденції, Користувачу буде запропоновано погодитись надсилати маркетингові матеріали.
 • Забезпечення безпеки Користувачам Вітрини, Сервісу та Мобільного Додатку, а також захисту прав та власності Оператора Сервісу - дані про спосіб використання Вітрини, Сервісу чи Мобільного Додатку, які можуть бути використані Оператором Сервісу для запобігання та виявлення зловживання, шахрайства, порушень закону та положень Умов використання, а також відповіді на запити, адресовані Оператору Сервісу уповноваженими державними органами та з метою забезпечення відповідності операцій Оператора Сервісу чинному законодавству.
 • Створення статистичних даних та розвитку Сервісу - Оператор Сервісу використовує дані про спосіб використання Користувачами Вітрини, Сервісу або Мобільного Додатку, щоб краще зрозуміти їх поведінку та вподобання. На основі цих даних Оператор Сервісу створює статистику та намагається зрозуміти, наскільки презентація Послуги буде задовольняючою та привабливою для Користувача.
 • Можливість використання інтеграції з іншими системами - Оператор Сервісу обробляє дані доступу для додатків, інтегрованих із Сервісом для надання інформації (наприклад, вміст документів у разі інтеграції з системою CRM, суми платежів у разі інтеграції Платежі Онлайн тощо) до цих додатків, відповідно до принципів роботи інтеграції, розпочатої Користувачем.
 • Інші цілі - Оператор Сервісу може використовувати особисті дані Користувачів по-іншому, про що Користувача будуть повідомляти щоразу, і якщо чинне законодавство вимагає від Оператора Сервісу додаткової згоди на обробку даних, він попросить Користувача надати її.

2.Оператор Сервісу використовує організаційні та технічні заходи відповідно до положень українського законодавства та законодавства ЄС, включаючи Положення, та зашифровані з'єднання через протокол SSL, для захисту оброблюваних даних.

§17 Форум пропозицій

Коментарі, додані Користувачем на форумі пропозицій та в базі знань, можна додавати анонімно або додавати як приватні. Рішенню Користувача Оператор Сервісу залишає публічну публікацію підпису та зміст коментаря.

§18 Контакт з Адміністратором

Fakturownia Sp. z o. o.

вул. Юліана Смуликовського 6/8

00-389 Варшава

Польща

abi@fakturownia.pl

§19 Контакт із Інспектором Захисту Персональних Даних

Fakturownia Sp. z o. o.

вул. Юліана Смуликовського 6/8

00-389 Варшава

Польща

iod@radgost.pl

§20 Політика файлів Cookies та піксельні теги

1.Використання Сервісу або Мобільного Додатку Сервісу вимагає від Користувача прийняття цієї Політики Cookies та піксельних тегів, а також розміщення т.зв. файлів Cookies - тобто невеликих текстових файлів з інформацією, що використовується сайтами, підключаються до браузера Користувача. Під час користування Вітриною, Сервісом або Мобільним Додатком Оператор Сервісу завантажує з браузерів Користувачів та зберігає інформацію, яка може містити персональні дані. Оператор Сервісу отримує цю інформацію за допомогою файлів cookies та піксельних тегів.

2.Період дії файлів cookies:

 • Почасові/тимчасові - це файли, які автоматично видаляються після визначеної дати закінчення.
 • Постійні - це файли, активні в браузері Користувача до моменту їх видалення Користувачем, що може зробити він у будь-який час.

Користувач має право використовувати можливості браузера переглядати, видаляти, обмежувати та контролювати прийняття файлів cookies. Для отримання додаткової інформації він може звернутися до довідки або налаштувань конфіденційності/безпеки у використовуваному браузері. Однак видалення файлів cookies може вплинути на правильну роботу Сервісу та його функціональність.

3.Файли cookies та піксельні теги також можуть використовуватися третіми сторонами (напр., Google, Facebook) для публікації власного контенту чи реклам на сайтах або інтернет-порталах на основі записів із цих файлів та з цих піксельних тегів.

4.Оператор Сервісу використовує такі типи файлів cookies, що передаються пристроєм Користувача:

 • технічні - необхідні для належного функціонування Сервісу, тобто тимчасові файли, що зберігають сеанси користувача та дозволяють функціонувати та покращувати функціонування Сервісу;
 • зовнішні - розміщуються зовнішніми сервісами, якими користується Оператор Сервісу, які є поза його контролем (напр., сайти соціальних мереж);
 • статистичні - файли, що дозволяють вести статистику Сервісу;
 • рекламні - у випадку проведення рекламних кампаній, щоб налаштувати рекламу під користувача та запам'ятати її налаштування.

Заключні положення

§21 Порядок подання скарги

1.Скарги щодо функціонування Сервісу слід надсилати електронною поштою на адресу: helpdesk [AT] fakturownia.pl або листом на адресу: Fakturownia sp.z o.o. вул. Юліана Смуліковського 6/8, 00-389 Варшава, Польща.

2.Термін розгляду скарги становить 14 (словами: чотирнадцять) днів з дня отримання скарги Оператором Сервісу.

§22 Врегулювання можливих спорів

1.Користувач має право скористатися можливістю позасудового вирішення спорів електронними засобами через Інтернет-платформу ODR Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/consumers/odr), що дозволяє подавати скарги та отримувати відшкодування, пов'язані з Угодою, укладеною з Оператором Сервісу. Ця платформа - це єдиний пункт комплексного обслуговування для споживачів та підприємців, які шукають позасудового врегулювання спору щодо договірних зобов’язань, які випливають із договору продажу в Інтернеті чи договору про надання послуг.

2.Будь-які спори, які можуть виникнути під час реалізації цієї Угоди, Оператор Сервісу намагатиметься вирішити миролюбно, а за відсутності мирного рішення вони вирішуватимуться судом, що має юрисдикцію щодо місця перебування Оператора Сервісу.

§23 Зміна умов використання

1.Оператор Сервісу залишає за собою право вносити зміни до Умов використання. Оператор Сервісу поінформує Користувачів про будь-які зміни Умов використання.

2.Положення цих Умов використання набувають чинності 22 травня 2018 року та замінюють усі попередні письмові чи усні устави, домовленості та угоди щодо обробки персональних даних між Оператором Сервісу та Користувачем, які втрачають свою юридичну силу.