Швидке виставлення рахунків-фактур

рахунок-фактура за 30 секунд BitFaktura розроблена таким чином, щоб упростити працю користувачам – завжди під рукою лише ті функції, якими Ви користуєтесь. Відповідні поля розміщуються в потрібних місцях, щоб не потрібно було їх шукати, а одного разу введені дані система підкаже під час видачі наступних подібних документів.

Програма для виставлення рахунків-фактур дозволяє вводити чисті (нетто) або валові (брутто) суми - решта сум перераховується автоматично.


Наразі в системі можуть виставлятися такі документи: податкові накладні, рахунки-проформи, авансові та кінцеві рахунки-фактури, валютні рахунки-фактури, рахунки-фактури зі зворотним нарахуванням, маржинальні рахунки-фактури, регулюючі рахунки, коригуючі записки, особові рахунки, касові чеки, ПКО, ВКО, замовлення, бухгалтерські записки, внутрішні докази, імпорт послуг, власний не бухгалтерський документ, інші рахунки-фактури.

Пропонована нами програма для видачі рахунків-фактур дозволяє зручно керувати обліковою документацією - роздруківкою в будь-який час або виставленням аналогічного рахунка-фактури, якщо послуга або товар продаються циклічно.

Автоматично генеровані наступні номери документів

Створюючи новий рахунок-фактуру, система автоматично присвоює йому номер послідовності та поточну дату видачі.

Дані клієнта

Після того, як ми один раз введемо дані якоїсь фірми - при виставленні наступного рахунка-фактури для цього клієнта, система запропонує нам його повну інформацію.

Програма дозволяє вибрати будь-які ставки ПДВ для різних товарів, а також пропонує безліч можливих одиниць.

Динамічна генерація

Незалежно від того, які дані ви вводите першими, система автоматично перетворює на регулярній основі решту цифр на позиції в документі.

рахунок-фактура зразок